Sonata Bygg

Tel: 92413629

sonata@sonvir.no


Kontakt oss

Bygningstype, Grovarbeid, Snekkerarbeid

Renhold objekter - 98825259

Fundament- og stopearbeid

Maling og overflate

Transport av varer

Bygningstype

 • Ferdighus
 • Hytte
 • Garasje / ferdiggarasje
 • Bod / uthus

 • Grovarbeid

  • Riving / demontering
  • Graving / drenering
  • Takarbeid - utendors
  • Transport/lagring av masse

Snekkerarbeid

 • Utvendig kledning
 • Gulv, tak og bjelkelag
 • Beslag / takrenner
 • Bygge vegger
 • Isolering
 • Legge gulv
 • Dorer / vinduer
 • Trapp / trappelop
 • Bygge / montere innredning

 • Transport av varer

Fundament- og st°pearbeid

 • Forskaling
 • Puss og slemming
 • Grunnsale / grunnmur
 • Isolering - mur og leca
 • Stope gulv / trapp
 • Legge fliser

 • Maling og overflate

  • Maling
  • Tapet / strie